Bestuurder ten onrechte aansprakelijk gesteld

12 januari 2011

Bestuurders van rechtspersonen kunnen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor door de rechtspersoon niet betaalde belastingen. Deze aansprakelijkheid kan worden voorkomen door, wanneer de rechtspersoon niet in staat is om de belasting te betalen, daarvan mededeling te doen aan de ontvanger. De melding van de betalingsonmacht moet uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting betaald had moeten zijn worden gedaan.

De melding van betalingsonmacht blijft rechtsgeldig zolang de belasting over het tijdvak waarop de melding betrekking heeft nog niet is betaald. Tot 2007 moest op grond van de oude Leidraad Invordering opnieuw melding van betalingsonmacht worden gedaan zodra over een tijdvak een bedrag aan belasting tijdig op aangifte werd voldaan.

 

De ontvanger stelde een bestuurder aansprakelijk voor niet betaalde belastingen van de BV omdat geen geldige melding van betalingsonmacht zou zijn gedaan. Ten tijde van de niet betaling van belastingen gold de oude Leidraad Invordering. Hof Amsterdam deelde de opvatting van de ontvanger niet. Als hoofdregel geldt dat het vertrouwen dat een belastingplichtige ontleent aan beleidsregels in rechte wordt beschermd, ongeacht het tijdstip waarop het tot belastingheffing aanleiding genoemde feit zich heeft voorgedaan. Volgens Hof Amsterdam houdt deze regel in dat belanghebbende zich mocht beroepen op de bepalingen van de Leidraad Invordering 2008, zodat er wel een geldige melding van betalingsonmacht was gedaan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.