Bestuurder BV ten onrechte aansprakelijk gesteld

8 februari 2012

Een bestuurder of gewezen bestuurder van een BV kan aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden die tijdens zijn bestuur zijn ontstaan. Voor de vraag of iemand bestuurder is van een BV in de zin van de Invorderingswet 1990 is inschrijving als bestuurder in het handelsregister niet beslissend. Bepalend is of iemand feitelijk als bestuurder handelt.

 

Een door de ontvanger aansprakelijk gestelde formele bestuurder van een BV voerde aan dat hij in de periode waarop de aanslagen betrekking hadden voor de BV geen bestuurshandelingen heeft verricht. De reden van zijn inschrijving als bestuurder lag in de mogelijkheid om een voor het bedrijf benodigde vergunning te verkrijgen. De feitelijke bestuurder zou die vergunning niet hebben gekregen. De rechtbank vond voldoende aannemelijk gemaakt dat de betrokkene in de periode dat hij stond ingeschreven als bestuurder van de BV niet als zodanig functioneerde. De ontvanger slaagde er niet in het tegendeel te bewijzen.

In hoger beroep volgde Hof Den Haag het oordeel van de rechtbank. Uit het dossier kwam niet naar voren dat de betrokkene andere handelingen heeft verricht dan de advisering en bijstand van de feitelijke bestuurder van de BV. Uit deze handelingen kan niet worden afgeleid dat de betrokkene als bestuurder heeft gewerkt.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.