Bestuurder aansprakelijk ondanks niet uitreiken aangiftebiljetten

13 februari 2014

Iedere bestuurder van een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap moet betalen. Als de vennootschap niet kan betalen, moet daarvan melding gedaan worden bij de Ontvanger. Wordt de melding niet tijdig gedaan, dan kan de Ontvanger de bestuurder aansprakelijk stellen, uitgaande van het vermoeden dat de niet-betaling is te wijten aan onbehoorlijk bestuur.

Een BV nam in haar jaarrekeningen over de jaren 2007, 2008 en 2009 steeds een bedrag op voor verschuldigde en niet afgedragen loonheffing. Er was geen aangifte gedaan omdat de Belastingdienst nog geen loonbelastingnummer had toegekend en geen aangiftebiljetten had uitgereikt. Er werden naheffingsaanslagen opgelegd die niet werden betaald. Vervolgens werden de bestuurders aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde naheffingsaanslagen. Het niet toekennen van een loonbelastingnummer en het niet uitreiken van aangiftebiljetten heft volgens Hof Amsterdam de verplichting tot tijdige afdracht van loonbelasting niet op. Ook de verplichting om melding van betalingsonmacht te doen vervalt daardoor niet. Naar het oordeel van het hof heeft de Ontvanger de bestuurders terecht aansprakelijk gesteld.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.