Bestrijding en ontmanteling structuren afgezonderde particuliere vermogens

22 augustus 2011

Sinds 1 januari 2010 wordt zogenaamd afgezonderd particulier vermogen (APV) fiscaal toegerekend aan de insteller of de begunstigde. Die wetswijziging is bedoeld om constructies te bestrijden waarbij Nederlandse belastingplichtigen belastingheffing over hun vermogen willen voorkomen door het creëren van zwevend vermogen. Het vermogen wordt daartoe ondergebracht in buitenlandse rechtsfiguren als trusts en dergelijke. De wetswijziging per 1 januari 2010 heeft tot gevolg gehad dat de zetel van een aantal trusts is verplaatst, om te bereiken dat ze worden betrokken in een naar Nederlandse begrippen reële belastingheffing. Daardoor kan de fiscale toerekening van het vermogen worden vermeden.

 

In andere gevallen hebben belastingplichtigen de bestaande structuur ontmanteld en zijn de vermogensbestanddelen uitgekeerd aan de insteller of aan zijn familieleden.

De staatssecretaris van Financiën biedt in een besluit belastingplichtigen de mogelijkheid om (ontmantelde) trust- en stichtingenstructuren te melden met gebruikmaking van de inkeerregeling, zodat er geen vergrijpboete wordt opgelegd indien inkeer binnen twee jaar plaatsvindt. Bij inkeer buiten de tweejaarstermijn wordt een gematigde vergrijpboete opgelegd. Het besluit vervalt met ingang van 1 december 2011.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.