Bestemming verpleeghuis

29 mei 2009

Voor de heffing van de onroerende zaakbelasting maakt het verschil of een pand wordt aangemerkt als woning of als niet-woning. Er is sprake van een woning als de zaak voor 70% of meer dient voor bewoning. Het tarief voor woningen ligt lager dan het tarief voor niet-woningen.
In een procedure over een aanslag onroerende zaakbelasting die betrekking had op een verpleeghuis, was het karakter van het verpleeghuis (woning of niet-woning) inzet van het geschil. Hof Leeuwarden was van oordeel dat verpleging de hoofdfunctie van de zaak was en verbond daaraan de conclusie dat het pand geen delen had die als woning dienden of die volledig dienstbaar waren aan woondoeleinden. Het Hof wees het beroep op die grond af. Volgens de Hoge Raad komt de opvatting van het Hof erop neer dat de enkele omstandigheid dat in het verpleeghuis wonen wordt gecombineerd met een andere functie die de hoofdfunctie van het verpleeghuis als geheel vormt, uitsluit dat delen van de onroerende zaak als woning kunnen dienen. Die opvatting is niet juist. De Hoge Raad heeft de uitspraak daarom vernietigd. Hof Arnhem stelde vervolgens vast, dat niet aan het 70%-criterium was voldaan. Om dat criterium te halen moesten de gangen, de keukens, de dagrecreatieruimten en de wasserij tot het woondeel worden gerekend. Deze ruimten werden echter ook voor andere doeleinden dan bewoning gebruikt en telden dus niet mee. Het Hof merkte het verpleeghuis aan als niet-woning.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.