Bestemming liquidatiesaldo

4 februari 2010

Om als algemeen nut beogende instelling (anbi) te worden aangewezen moet een verzoek bij de belastingdienst worden gedaan. De belastingdienst beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Een van de voorwaarden waaraan een anbi moet voldoen is dat in de statuten moet worden bepaald dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo ten gunste van een algemeen belang komt. Ontbreekt een dergelijke bepaling, dan wordt het verzoek om toekenning van de anbistatus afgewezen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.