Besteding geldlening aan eigen woning niet bewezen

21 september 2007

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het aantal aftrekposten sterk beperkt. Een van de belangrijkste aftrekposten is in stand gebleven: de hypotheekrente die betrekking heeft op de eigen woning. Wel is er het een en ander gewijzigd. Zo moet de besteding van het geleende geld tegenwoordig met schriftelijke stukken bewezen kunnen worden. Voor 2001 kon dat bewijs ook op andere manieren geleverd worden. Een procedure had betrekking op iemand die in de jaren 1995 tot en met 2000 kosten van verbetering en onderhoud van zijn eigen woning had gemaakt. In december 2000 leende hij een bedrag van € 45.375 en investeerde dat in beleggingsfondsen, die uitsluitend op zijn naam stonden. De man was buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2000 werd conform de ingediende aangifte opgelegd, zonder (handmatige) controle door de belastingdienst. Over het jaar 2001 accepteerde de inspecteur de aftrek van de hypotheekrente niet, omdat er geen sprake was van een eigenwoningschuld. Hof Den Bosch deelde de opvatting van de inspecteur. Het geleende geld was niet gebruikt voor de aflossing van een lening die de woningeigenaar in het verleden bij zijn echtgenote had gesloten en ook niet om haar eigen vermogen aan te zuiveren. Het Hof vond ook niet aannemelijk dat de geldlening was gebruikt als financiering achteraf voor uitgaven die betrekking hadden op verbetering of onderhoud van de eigen woning. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgewezen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.