Bestaat kadastraal niet gesplitst pand uit 1 of meer onroerende zaken?

14 mei 2007

Ter dekking van de kosten van de aanleg van riolering in het buitengebied heeft de gemeente Epe een baatbelasting ingesteld, die wordt geheven van eigenaren en zakelijk gerechtigden op onroerende zaken in het gebied, waar de riolering wordt aangelegd. In geschil voor de Hoge Raad is of er terecht twee aanslagen zijn opgelegd voor de aansluiting op de riolering van een boerderij, die wordt bewoond door twee gezinnen. De boerderij is eigendom van de zoon en wordt gedeeltelijk door hem en zijn gezin bewoond. Zijn ouders hebben een zakelijk recht van gebruik en bewoning. Kadastrale splitsing in twee woningen is niet toegestaan. Hof Arnhem was van oordeel, dat er sprake is van één onroerende zaak waarvoor één aanslag kan worden opgelegd. Volgens de Hoge Raad miskent het hof daarmee, dat een onroerende zaak verdeeld kan zijn in meerdere eenheden, die elk geschikt zijn voor afzonderlijke bewoning. Volgens de belastingverordening worden die afzonderlijke eenheden elk als een onroerende zaak aangemerkt. In verwijzing moet Hof Den Bosch nu onderzoeken of daarvan sprake is. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.