Bestaan van één feitelijke instantie in fiscale procedure is niet in strijd met rechten van de mens

14 mei 2007

Hof Den Haag is van mening, dat de Nederlandse fiscale procesgang, met slechts één feitelijke instantie en een cassatieprocedure, er niet toe leidt, dat een opgelegde boete moet komen te vervallen wegens strijd met de bepalingen van het IVBPR, waarin is opgenomen, dat "Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed bij a higher tribunal according to law". Het Hof verwijst daarbij naar een arrest van de Hoge Raad van 3 januari 2001, nr. 35 755, BNB 2001/74. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.