Besparing huisvestingskosten bij opname verpleeghuis

15 juni 2007

Iemand was opgenomen in een verpleeghuis, dat onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten viel. In het jaar 2000 betaalde hij een eigen bijdrage AWBZ van ƒ 43.290. Dat bedrag, verminderd met ƒ 7.122 wegens bespaarde huisvestingskosten, bracht hij in zijn aangifte als buitengewone lasten in aftrek. Het bedrag aan besparing had hij op subjectieve wijze bepaald naar de toestand voordat hij en zijn inmiddels overleden echtgenote in het verpleeghuis waren opgenomen. Van de totale berekende besparing had hij slechts de helft in mindering op de aftrek gebracht omdat het andere deel naar zijn mening aan zijn echtgenote was toe te rekenen. Hof Leeuwarden volgde die zienswijze niet. Als er voor is gekozen om de subjectief bepaalde besparing in mindering te brengen op de eigen bijdrage, dan moet van de gehele besparing worden uitgegaan omdat de situatie in het verleden niet is veranderd. De subjectieve methode van vaststelling van de besparing op huisvestingskosten is inmiddels afgeschaft. Bepaling van de besparing op de kosten van huisvesting via de subjectieve methode houdt in dat wordt uitgegaan van de door de belanghebbende vóór zijn opname in het verpleeghuis gevolgde levenswijze. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd. De omstandigheden in 2000 waren door het overlijden van de echtgenote en het lange tijdsverloop zodanig anders dat de besparing op de kosten van huisvesting via de objectieve methode moest worden bepaald. Deze methode houdt in dat een schatting wordt gemaakt aan de hand van algemeen bekende gegevens van personen die niet in een verzorgingstehuis zijn opgenomen maar overigens in dezelfde omstandigheden verkeren als de belanghebbende. Hof Arnhem moet het bedrag van de besparing op de huisvestingskosten nu vaststellen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.