Besparing door gebruik ambtswoning minimaal gelijk aan inhouding

14 mei 2007

Een burgemeester woont in een door de gemeente beschikbaar gestelde ambtswoning. Maandelijks wordt ƒ 1.375 van het salaris ingehouden als huur. De economische huurwaarde ligt hoger en bedraagt ƒ 1.650. De burgemeester heeft de inspecteur gevraagd om de besparing op nul te stellen. Daarmee zou bereikt worden, dat de verstrekking van de woning onbelast kan gebeuren. De verstrekking van het genot van een woning is namelijk vrij, voor zover de economische huurwaarde hoger is dan het door de inspecteur vastgestelde bedrag van de besparing, mits de besparing aanmerkelijk lager is dan die economische huurwaarde. De inspecteur weigert de gevraagde beschikking. In geschil is de vraag of de besparing aanmerkelijk lager is dan de economische huurwaarde. Het Hof is van oordeel, dat de besparing minimaal gelijk is aan de inhouding op het salaris. Tussen de economische huurwaarde en de minimale besparing zit een marge van 20%. Dat houdt in, dat de besparing niet aanmerkelijk lager is dan de economische huurwaarde. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.