Besluit winstverdeling Duits-Nederlandse land- en bosbouwbedrijven

14 mei 2007

Met ingang van 1 januari 2001 geldt in het kader van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland de volgende regeling voor de verdeling van de winst voor land- en bosbouwbedrijven, die grond in beide landen hebben.Wanneer het bedrijf in Duitsland is gevestigd wordt bij winstbepaling volgens gemiddelde percentages de winst verdeeld naar verhouding van het gorndoppervlak in Duitsland en in Nederland. Vindt de winstbepaling plaats door boekhouding, dan wordt maximaal de helft toegerekend aan de Duitse boerderij en de rest verdeeld naar rato van het grondoppervlak in Nederland en Duitsland.Wanneer het bedrijf in Nederland is gevestigd wordt maximaal de helft toegerekend aan de Nederlandse boerderij en de rest naar rato van het grondoppervlak in Nederland en Duitsland.Bij aantoonbaar onrechtvaardige verdeling kan daarvan worden afgeweken.De verdeling wordt door de belastingdienst van de woonstaat vastgesteld op een tijdstip, dat de ondernemer voor het einde van het jaar na het jaar waarop de verdeling betrekking heeft zijn aangifte kan doen in de andere staat. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.