Besluit vrijstellling medische prestaties

28 februari 2008

Met ingang van 1 januari 2008 is de vrijstelling van omzetbelasting voor medische diensten beperkt tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een in de wet aangewezen beroep. Daarnaast is de vrijstelling voor de levering van tandprothesen beperkt tot de leveringen door tandartsen en tandtechnici. De staatssecretaris van Financiƫn gaat in een besluit in op de beperking van de vrijstelling en de betekenis van bestaande jurisprudentie voor de reikwijdte van de vrijstelling. Bij gezondheidskundige verzorging van de mens moet de bescherming of het herstel van de gezondheid het belangrijkste doel van de behandeling zijn. Daaronder vallen ook preventief uitgevoerde (para)medische handelingen in gevallen waarin degene die wordt onderzocht of een ingreep ondergaat geen ziekte blijkt te hebben. Een sportkeuring of een medische keuring die vereist is voor een deelname aan een sport of voor de uitoefening van een bepaalde functie heeft niet als voornaamste doel de gezondheid te beschermen van de gekeurde persoon. Cosmetische chirurgie die uitsluitend tot doel heeft de verfraaiing van het uiterlijk valt niet onder het begrip gezondheidskundige verzorging. De (para)medicus die de medische vrijstelling wil toepassen moet belaste en vrijgestelde prestaties apart vastleggen in zijn administratie. (Para)medici die met ingang van 1 januari 2008 voor bepaalde prestaties in de heffing van omzetbelasting worden betrokken kunnen eventueel in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. In bepaalde gevallen kan de ondernemer ontheven worden van de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het belaste ondernemerschap. Deze ontheffing op verzoek gaat normaliter pas in het volgende jaar in. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat voor paramedische ondernemers de ontheffing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 kan worden verstrekt. Daarmee wordt voorkomen dat deze ondernemers uitsluitend in het jaar 2008 aan de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting moeten voldoen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.