Besluit vrijstelling veerdiensten door overheid ingetrokken per 1 januari 2003

14 mei 2007

Op grond van een oud besluit waren overheden, die veerdiensten exploiteerden, voor de omzetbelasting niet als ondernemer aangemerkt. Dat betekent, dat over de vergoeding geen BTW in rekening werd gebracht en dat in rekening gebrachte BTW niet kon worden teruggevraagd. Volgens rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is het niet juist het exploiteren van veerdiensten als overheidstaak aan te merken, maar is de exploitatie een ondernemersactiviteit. Niettemin wordt goedgekeurd, dat ondernemers, die voor 1 januari 2003 veerdiensten exploiteerden en daarbij uitgingen van de vrijstelling op grond van het oude besluit, deze vrijstelling blijven benutten. Het is niet mogelijk bij exploitatie van meerdere veerdiensten om per dienst te bepalen of de vrijstelling al dan niet wordt gebruikt. Is eenmaal afgezien van gebruik van de goedkeuring, dan kan daar niet later op worden teruggekomen. Alleen voor veerdiensten, waarvoor door de exploiterende overheid geen vergoeding wordt gevraagd is een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds mogelijk. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.