Besluit vrijgestelde beleggingsinstelling

10 maart 2008

Met ingang van 1 augustus 2007 kent de vennootschapsbelasting naar de bijzondere regeling voor de beleggingsinstelling die verplicht is de winst uit te delen aan de aandeelhouders de vrijgestelde beleggingsinstelling. Beleggingsinstellingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen op verzoek worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De vrijstelling geldt slechts bij collectief beleggen door een instelling met een open-endkarakter; niet bij individueel vermogensbeheer. In een besluit geeft de staatssecretaris van Financiën enkele praktische richtlijnen en twee goedkeuringen. Verzoeken om toekenning van de vrijstelling worden afgewezen als sprake is van individueel vermogensbeheer in materiële zin. Beperkte uitbreiding van de toetreding zonder substantiële wijziging van de beleggingen of van de zeggenschap daarover heeft niet tot gevolg dat de vrijstelling kan worden toegepast. De vrijstelling geldt alleen als het doel en de feitelijke werkzaamheid van de instelling uitsluitend bestaan uit beleggen in financiële instrumenten met toepassing van risicospreiding. Het verstrekken van leningen is in strijd met de beleggingseisen. Splitsing van bestaande vennootschappen met als doel het verkrijgen van de vrijstelling voor de beleggingsactiviteiten is volgens een goedkeuring van de staatssecretaris niet gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing en kan dus fiscaal vrijgesteld plaatsvinden. Houders van een aanmerkelijk belang in vrijgestelde beleggingsinstellingen en buitenlandse beleggingslichamen moeten een forfaitair bedrag bij hun inkomen in box 2 tellen. Dit geldt ook voor een indirect belang in een buitenlands beleggingslichaam via een in Nederland gevestigde vennootschap. Deze doorkijkregeling geldt niet voor indirecte belangen in vrijgestelde beleggingsinstellingen omdat de Nederlandse vennootschap haar belang in de vrijgestelde beleggingsinstelling moet waarderen op de waarde in het economische verkeer. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de doorkijkregeling ook niet wordt toegepast op indirecte belangen in buitenlandse beleggingslichamen waarvoor genoemd waarderingsvoorschrift geldt. Een voorstel om de wet dienovereenkomstig te wijzigen is in voorbereiding. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.