Besluit vrije vergoedingen en verstrekkingen

29 juli 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over vrije vergoedingen en verstrekkingen en vrijgesteld loon aangepast. De wijzigingen betreffen het onderscheid tussen communicatiemiddelen en computers en het opnemen van een handreiking voor de vraag wanneer een geschenk geen loon is.

 

Werkgevers kunnen communicatiemiddelen onbelast vergoeden of verstrekken als het zakelijke gebruik groter is dan 10%. Voor computers e.d. is een vrije vergoeding of verstrekking pas mogelijk als het gebruik nagenoeg geheel zakelijk is (90% of meer). Telefoons en computers groeien steeds meer naar elkaar toe. De belastingdienst merkt een zogenaamde smartphone aan als een communicatiemiddel als het beeldscherm een diagonaal heeft van niet meer dan 7 inch (17,78 cm). Werkgevers kunnen aannemelijk maken dat een apparaat met een groter scherm toch een communicatiemiddel is. Pocket-pc’s, mininotebooks, netbooks, e-readers en navigatieapparatuur zijn geen communicatiemiddelen, maar vallen onder de regeling voor computers.

 

Verstrekkingen en betalingen die gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking, zoals bloemen op secretaressedag of bij een ambtsjubileum, zijn loon voor de werknemer. Sommige geschenken van de werkgever zijn geen loon uit dienstbetrekking. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig of een geschenk zijn oorsprong vindt in de dienstbetrekking of niet. De belastingdienst gaat ervan uit dat geen sprake is van loon als een werkgever een persoonlijke attentie geeft aan een werknemer in situaties waarin ook anderen een dergelijke attentie geven en het niet gaat om geld of waardebonnen en de factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) niet hoger is dan € 25.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.