Besluit vaststelling marktrente tot en met 2002

14 mei 2007

Voor de berekening van de contante waarde van langlopende renteloze verplichtingen dient gebruik gemaakt te worden van de marktrente. In een besluit geeft de staatssecretaris aan op welke wijze deze per maand berekend wordt. In een bijlage bij het besluit wordt de marktrente tot en met de maand december 2002 weergegeven. Jaarlijks zal een aanvulling op het besluit worden vastgesteld met de marktrente van het laatst verstreken jaar. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervangt een besluit van februari 2002. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.