Besluit toepassing nultarief omzetbelasting bij uitvoer van plezierjachten

14 mei 2007

In een besluit geeft de staatssecretaris van Financiƫn nadere regels voor de toepassing van het nultarief van de omzetbelasting bij de uitvoer van plezierjachten. Die regels betreffen vooral de situatie, waarin het jacht op eigen kracht het land verlaat. Bij vervoer naar een land buiten de EG door de leverancier moet aan de normale voorwaarden voor toepassing van het nultarief zijn voldaan. Dat betekent, dat in de administratie afschriften van de aangifte ten uitvoer, de vervoersbescheiden en de eigendomsoverdracht aanwezig moeten zijn. Bij vervoer op eigen kiel moeten in plaats van de vervoerbescheiden een havenbriefje van de bestemmingen en een kopie van het logboek van het jacht aanwezig zijn. Verder moet er een verklaring van overdracht aan de afnemer zijn. Vindt het vervoer plaats door de afnemer, dan mag het nultarief worden toegepast als:- er een aangifte ten uitvoer is;- de afnemer een buiten de EG wonende natuurlijke persoon is of hij zijn woonplaats voor tenminste 12 maanden buiten de EG zal hebben en de boot in verband met de levering naar een bestemming buiten de EG brengt, danwel de afnemer een rechtspersoon is;- de afnemer een verklaring heeft opgesteld volgens een van de door Financiƫn opgestelde modellen.Het nultarief mag niet worden toegepast als de feitelijke situatie anders is dan in de bescheiden is vermeld of als binnen drie maanden na de levering de leverancier duidelijk wordt, dat de feitelijke situatie anders is.Bij overdracht tot zekerheid mag het nultarief worden toegepast als dit bij de uiteindelijke levering van toepassing zou zijn. Bij de aflevering van het jacht moet dan wel aan de hiervoor genoemde voorwaarden zijn voldaan. De terugkeer van het jacht naar Nederland voor garantiewerkzaamheden heeft geen invloed op het nultarief als het gebruik van het jacht in Nederland niet verder gaat dan voor die werkzaamheden nodig is. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.