Besluit toepassing bijleenregeling

10 september 2010

De minister van Financiën heeft het besluit met het beleid van het ministerie over de toepassing van de bijleenregeling in de inkomstenbelasting aangepast. De bijleenregeling gaat uit van de gedachte dat het deel van de verkoopopbrengst van een eigen woning dat niet nodig is om de bestaande eigenwoningschuld af te lossen wordt gebruikt voor de aankoop van een volgende eigen woning. De bijleenregeling heeft betrekking op verhoging van de eigenwoningschuld bij de aanschaf van een andere woning. De volgende onderdelen zijn gewijzigd.

- De bijleenregeling is ook van toepassing bij een fictieve vervreemding van de eigen woning, ook al is de opbrengst bij een fictieve verkrijging niet liquide. Bij een fictieve vervreemding eindigt de eigenwoningregeling zonder verkoop van de woning. Voorbeelden van fictieve vervreemdingen zijn brand en sloop van de eigen woning. Bij de eigenwoningschuld van de nieuwe woning hoeft geen rekening te worden gehouden met de overwaarde van de afgebrande of gesloopte woning.

- Het aangaan van een (beperkte) huwelijksgemeenschap heeft geen gevolgen voor de bijleenregeling.

- Het vervreemdingssaldo is de vervreemdingsprijs minus de eigenwoningschuld op de vervreemde woning. Andere schulden worden niet in aanmerking genomen.

- Ook als de overwaarde niet kan worden gebruikt voor de nieuwe woning wordt de bijleenregeling toegepast. Een uitzondering kan gelden voor gedupeerden door het faillissement van een bank die valt onder de Europese toezichtregels.

- Met ingang van 1 januari 2010 vervallen eigenwoningreserves na drie jaar. Dat geldt ook voor op 1 januari 2010 bestaande eigenwoningreserves.

- Per 1 januari 2010 is de goedkoperwonenregeling afgeschaft. Het beleid over de partnerregeling bij goedkoper wonen is daarom vervallen.

- De goedkeuring om de € 5.000-grens bij onderhoud niet toe te passen is vervallen omdat de wet de eis dat verbouwingen of onderhoud tenminste € 5.000 moeten kosten niet meer stelt.

- Per 1 januari 2010 is de rente over het deel van de schuld voor de eigen woning dat betrekking heeft op de financieringskosten voor de aanschaf van de eigen woning ook voor doorstromers aftrekbaar. Goedgekeurd is dat voor de afboeking van de eigenwoningreserve geen rekening wordt gehouden met dit deel van de lening.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.