Besluit tarieftoepassing successiewet

21 juni 2007

Schenkingen en erfenissen zijn belast met schenkings- resp. successierecht. De hoogte van het schenkings- en het successierecht is afhankelijk van de relatie tussen de schenker of de erflater en de verkrijger en van de omvang van de verkrijging. Hoe minder sterk de band en hoe groter de verkrijger, des te hoger wordt de belasting. Voor diverse situaties zijn er vrijstellingen. Bepalend voor het tarief en de vrijstelling is de relatie op het moment van de schenking of het overlijden. Dat heeft ernstige gevolgen voor een verkrijging door een aanstaande of een ex-echtgenoot en een partner waarmee de samenleving is beëindigd. Voor een aantal situaties heeft de staatssecretaris met behulp van de zogenaamde hardheidsclausule een regeling getroffen die de scherpe kantjes van de wettelijke regeling afhaalt. Het belastingtarief wordt berekend alsof er sprake is van een verkrijging door een echtgenoot of een samenlevingspartner. Deze tegemoetkoming geldt alleen voor het tarief en niet voor de vrijstelling. De vrijstelling wordt bepaald overeenkomstig de bestaande familierechtelijke relatie op het moment van schenking of overlijden. De tegemoetkoming geldt voor een aanstaande echtgenoot alleen verleend als er vergevorderde huwelijksvoorbereidingen zijn. Er moeten concrete trouwplannen en aantoonbare voorbereidingen zijn zoals een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand over de ondertrouwdatum. De tegemoetkoming wordt niet verleend als de trouwdatum meer dan zes maanden na de verkrijging ligt of als de huwelijksvoorbereidingen kort voor het overlijden zijn getroffen om successierecht te besparen. De tegemoetkoming voor een ex-echtgenoot geldt voor een schenking of erfrechtelijke verkrijging ter uitvoering van de echtscheidingsregeling. De tegemoetkoming voor een ex-partner geldt voor een schenking of erfrechtelijke verkrijging ter uitvoering van de afspraken bij de beëindiging van de samenleving. De tegemoetkoming geldt voor een aanstaande partner alleen in een zeer bijzondere situatie. Er moet een notarieel samenlevingscontract dat een wederzijdse zorgverplichting bevat. De erflater en zijn partner hebben samen een woning gekocht, maar door een ernstige ziekte van de erflater wonen zij niet samen. Die ziekte mag pas nadat het samenlevingscontract is opgemaakt en de woning is gekocht bekend zijn geworden. Voor mensen die langere tijd samenwonen gelden lagere tarieven en hogere vrijstellingen. Wanneer het samenwonen wordt beëindigd gelden deze lagere tarieven en hogere vrijstellingen niet meer. Dat is anders wanneer het samenwonen van hoogbejaarden feitelijk wordt beëindigd door de opname in een verpleegtehuis van een partner op grond van een dwingende medische reden, terwijl de inrichting van de gemeenschappelijke woning ongewijzigd blijft. Verhuist vervolgens de achterblijvende partner naar een bejaardentehuis dan komt er een eind aan het samenwonen. Voor deze bijzondere situatie heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat het tarief en de vrijstelling worden toegepast alsof de gemeenschappelijke huishouding nog niet was verbroken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.