Besluit subjectieve vrijstellingen

17 december 2009

De staatssecretaris heeft een nieuw besluit gepubliceerd met het beleid op het gebied van de subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting. Het besluit is een actualisering van een besluit uit 2006. De belangrijkste wijzigingen zijn een aanpassing van het beleid voor landgoederen en buitenlandse pensioenfondsen.
Lichamen waarvan de bezittingen voor ten minste 70% bestaan uit landgoederen kunnen in aanmerking komen voor de vrijstelling. Het bezitspercentage kan worden verlaagd naar 50% als de overige bezittingen inkomsten opleveren die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de landgoederen en zij daarvoor worden aangewend. De werkzaamheden moeten voor ten minste 70% bestaan uit het in stand houden van de landgoederen, terwijl de overige werkzaamheden geen onderneming mogen vormen.

In het buitenland gevestigde pensioenfondsen met Nederlands inkomen zijn vrijgesteld indien zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezighouden met het verzorgen van pensioen- of VUT-uitkeringen. Of de buitenlandse pensioenregeling overeenkomt met een Nederlandse regeling, is ter beoordeling van de bevoegde inspecteur.

Er geldt een vrijstelling voor instellingen van weldadigheid en van algemeen nut mits zij zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighouden met dergelijke activiteiten. Als de instelling niet publiekrechtelijk van aard is, moet zij eventueel behaalde winst aanwenden ten bate van een vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. Een ANBI-beschikking is niet vereist.
Omdat de activiteiten van thuiszorginstellingen vaak ruimer zijn dan de genezing en verpleging van zieken etc. zijn thuiszorginstellingen niet per definitie vrijgesteld.
Een thuiszorginstelling is in elk geval vrijgesteld als haar activiteiten bestaan uit het uitvoeren van taken waarvoor een AWBZ-indicatiebesluit is afgegeven of waarvoor op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning door de gemeente een besluit is genomen. Het besluit bevat een opsomming van kwalificerende werkzaamheden voor een thuiszorginstelling en van niet-kwalificerende werkzaamheden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.