Besluit regelmatig woon-werkverkeer

14 mei 2007

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiƫn uitleg gegeven over het regelmatige woon-werkverkeer. De toelichting betreft de recente verruiming van de 40-dagenregeling naar de 60-dagenregeling, het hebben van een rayon als werkplaats en de meest bereisde arbeidsplaats wanneer op een dag meerdere plaatsen worden bezocht. Ten aanzien van de 60-dagenregeling wordt opgemerkt, dat deze is bedoeld als verruiming van de bestaande regeling. Dat houdt in, dat als toepassing van de huidige wetgeving voordeliger is dan toepassing van de 60-dagenregeling, de huidige wetgeving kan worden toegepast.Van een rayon is nog geen sprake als de werkzaamheden zijn verdeeld over een bepaald gebied en het reizen naar dit gebied hetzij langs dezelfde weg plaatsvindt, hetzij langs verschillende wegen van vergelijkbare lengte. Nodig is, dat de verdeling van de werkzaamheden over dat gebied voortvloeit uit de taak van de werknemer of uit de aard van zijn werk. Als voorbeeld, waarbij van een rayon geen sprake is, geldt een stratenmaker, die binnen een gemeente op verschillende plaatsen aan het werk is geweest. Zijn plaats van werkzaamheden is steeds de afzonderlijke straat. Bij een vertegenwoordiger, die een bepaald gebied heeft toebedeeld gekregen, is wel sprake van een rayon. Als deze vertegenwoordiger binnen zijn rayon woont, is geen sprake van woon-werkverkeer naar een rayon.De term meest bereisde arbeidsplaats is volgens de staatssecretaris van Financiƫn niet relevant voor de loonbelasting en de premieheffing, omdat de term uitsluitend voorkomt in de wet op de inkomstenbelasting. De Hoge Raad heeft in een recent arrest anders geoordeeld. De staatssecretaris is van plan zijn mening te toetsen bij de Hoge Raad, wanneer zich een daartoe lenend geval voordoet. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.