Besluit partneraangiften IB 2001

31 juli 2007

Fiscale partners kunnen de verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en van hun vermogen in box 3 zelf bepalen. Ook na het indienen van de aangiften inkomstenbelasting kunnen de partners de verdeling nog wijzigen tot het moment waarop de aanslag van één van beide partners onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de bezwaartermijn is verstreken. Het kan voorkomen dat de aanslag van de ene partner al onherroepelijk vaststaat op het moment dat die van de ander wordt opgelegd. Als de inspecteur bij het opleggen van de aanslag van de andere partner afwijkt van de ingediende aangifte kan een wijziging in de inkomensverdeling gewenst zijn. Door de wettelijke beperking is dat niet meer mogelijk. Tot en met 2004 werden de aanslagen inkomstenbelasting van fiscale partners zoveel mogelijk gelijktijdig opgelegd. Vanaf 2005 is dat niet meer het geval. De staatssecretaris heeft, vooruitlopend op een wetswijziging, goedgekeurd dat een verzoek om wijziging van de onderlinge verdeling van inkomensbestanddelen kan worden gedaan totdat de aanslagen van beide partners onherroepelijk vaststaan. Als een onherroepelijk vaststaande aanslag van een partner door de gewijzigde verdeling te laag is vastgesteld moet de betreffende partner wel instemmen met het opleggen van een navorderingsaanslag. De goedkeuring geldt ook als het inkomen van één van de partners door het opleggen van een navorderingsaanslag wordt gewijzigd. Voor onherroepelijk vaststaande aanslagen die betrekking hebben op 2005 en later kan tot 1 januari 2008 een beroep op deze goedkeuring worden gedaan. De inspecteur verleent de tegemoetkoming dan ambtshalve, dat wil zeggen dat tegen de tegemoetkoming geen bezwaar kan worden gemaakt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.