Besluit overdrachtsbelasting geactualiseerd

28 juli 2011

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een aantal besluiten over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit bevat een goedkeuring voor verkrijgingen door de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap of een nalatenschap na herverkaveling. Het beleid over de certificering, inkoop en uitgifte van aandelen in onroerendezaaklichamen is aangepast.

 

Bij de verkrijging van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Een aantal verkrijgingen is uitgezonderd van overdrachtsbelasting. Dat betreft ondermeer de verkrijging krachtens erfrecht en de verdeling van een nalatenschap of een huwelijksgoederengemeenschap. Wanneer een herverkaveling plaatsvindt na de ontbinding van een huwelijk of na een verkrijging krachtens erfrecht, terwijl de verdeling van de gemeenschap nog niet heeft plaatsgevonden, is voor wat betreft de bij de herverkaveling verkregen zaak geen sprake van de verdeling van een eerder bestaande gemeenschap. De staatssecretaris keurt echter onder voorwaarden goed dat toch sprake is van een van de heffing van overdrachtsbelasting uitgezonderde verkrijging.

 

De verkrijging van aandelen in een onroerende zaaklichaam kan een belastbaar feit zijn voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt ook bij de certificering van dergelijke aandelen. Bij de certificering van aandelen keurt de staatssecretaris onder voorwaarden goed dat geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Dat geldt ook wanneer de certificering van aandelen op een later moment ongedaan gemaakt wordt. Er geldt eveneens een tegemoetkoming voor het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting bij de inkoop en intrekking van eigen aandelen door een onroerende zaaklichaam.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.