Besluit overdracht pensioenkapitaal in internationaal verband

14 mei 2007

De wet op de loonbelasting bevat de fiscale behandeling van pensioenrechten. Ter voorkoming van ongewenste handelingen met pensioenrechten moet de pensioenverzekeraar in Nederland zijn gevestigd. Er bestaat de mogelijkheid om bij een Nederlandse pensioenverzekeraar opgebouwde rechten over te dragen aan een buitenlandse verzekeraar zonder dat dit tot belastingheffing leidt. Het moet dan gaan om een overdracht in het kader van een nieuwe dienstbetrekking in het buitenland en een bijbehorende pensioentoezegging. In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiƫn een aantal voorwaarden voor een dergelijke overdracht bekendgemaakt. De belangrijkste daarvan zijn:1. het gehele tot dan toe opgebouwde pensioenkapitaal wordt overgedragen;2. de inspecteur gaat akkoord met de hoogte van het pensioenkapitaal;3. er moet een substantiƫle dienstbetrekking in het buitenland zijn aangegaan;4. in het buitenland moet een gebruikelijke pensioenregeling zijn getroffen;5. zonder overdracht zou een aanzienlijk pensioentekort ontstaan;6. de uitkeringen uit die regeling moeten in geval van emigratie te zijner tijd belast zijn met buitenlandse inkomstenbelasting.De ontvanger kan aan de overdragende verzekeraar een verklaring geven, dat hij deze niet aansprakelijk zal stellen voor belasting en revisierente uit hoofde van een op te leggen conserverende aanslag. Voorwaarde voor een dergelijke verklaring is het stellen van voldoende zekerheid door de pensioengerechtigde of de overnemende pensioenverzekeraar.Het besluit is per 16 juli 2002 in werking getreden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.