Besluit over waardering onderhanden werk en voorraad

14 mei 2007

Voor de waardering van voorraden en onderhanden werk geldt dat de kosten moeten worden geactiveerd op de balans. Het is in overeenstemming met goed koopmansgebruik om het constante deel van de algemene kosten niet te activeren maar ten laste van het fiscale resultaat te brengen in het jaar waarin die kosten gemaakt worden. De staatssecretaris van Financien heeft in een vraag- en antwoordbesluit en toelichting gegeven op het begrip “het constante deel van de algemene kosten”.Algemene kosten zijn de kosten die voor het bedrijf als geheel worden gemaakt en die niet direct verbonden zijn aan de productie. Constante kosten zijn in beginsel onafhankelijk van het wisselende verloop van de productie, zoals lineaire afschrijvingskosten.Volgens de staatssecretaris is het constante deel van de algemene kosten niet zonder meer gelijk te stellen aan een opslag van indirecte kosten. In de bouw komt het voor, dat het constante deel van de algemene kosten gelijkgesteld wordt met de opslag voor indirecte kosten. Dat is niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik.Als bepaalde kosten niet als constant en algemeen worden gekwalificeerd, geldt voor de daarmee samenhangende kosten dezelfde kwalificatie. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.