Besluit over vergoeding van reiskosten

14 mei 2007

In een besluit geeft de staatssecretaris van Financiën uitleg over de mogelijkheden van het betalen van een reiskostenvergoeding door een werkgever aan zijn werknemers c.q. de gebruikmaking van de reisaftrek door een werknemer. Voor de reisaftrek is een openbaar vervoerverklaring vereist. Dat hoeft geen Nederlandse verklaring te zijn. Als bijvoorbeeld met een Belgische openbaar vervoerinstelling wordt gereisd, dan volstaat voor reisaftrek een verklaring van die vervoerder. Als een trajectkaart openbaar vervoer door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt voor een ruimer traject dan van woonplaats naar werkplaats, dan is niet de waardering op nihil van toepassing, maar de waardering op € 54 resp. 82 (tweede resp. eerste klas). Ziet de trajectkaart op een ander traject dan het woon-werktraject, dan moet de verstrekking op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Ook in het geval waarin de werkgever de kaartjes voor het openbaar vervoer zelf koopt voor de werknemers mag een vrije vergoeding voor aanvullende kosten van € 91 per jaar worden verstrekt. De vergoedingen, die een werkgever aan zijn werknemers voor reizen per eigen brommer, scooter, snorfiets of motorfiets mag verstrekken, zijn afhankelijke van de kwalificatie van het vervoer. Voor regelmatig woon-werkverkeer gelden de bedragen volgens de forfaitaire regeling. Voor andere zakelijke kilometers geldt voor brommers, scooters en snorfietsen een bedrag van € 0,10 per kilometer en voor motorfietsen een bedrag van € 0,28 per kilometer, zonder dat voor die bedragen een nadere onderbouwing nodig is. In voorkomende gevallen kan dus een hogere vergoeding worden gegeven, mits voldoende onderbouwd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.