Besluit over toepassing eigen woningregeling bij lidmaatschap woonvereniging

14 mei 2007

Woonverenigingen voorzien in gezamenlijke huisvesting van hun leden. De vereniging is de (juridisch) eigenaar van het pand waarin de leden wonen. Op basis van zijn lidmaatschapsrecht heeft ieder lid recht op het gebruik van een deel van de woning, inclusief gemeenschappelijke ruimten (zijn woongedeelte). Voor het lid kan de eigenwoningregeling gelden.Van een aantal woonverenigingen voldoen de statuten niet aan de uitgangspunten van de eigenwoningregeling of bestaat geen recht op renteaftrek. Uitgaande van het karakter van de woonverenigingen veronderstelt de staatssecretaris van financiƫn dat de bedoeling van partijen is dat de eigenwoningregeling van toepassing is en dat financieringsrente aftrekbaar is als eigenwoningrente. Aanpassing van statuten en leningovereenkomsten, die daaraan niet voldoen, is mogelijk. De statuten en/of leningovereenkomsten worden dan geacht met inachtneming van die correctie te zijn opgemaakt vanaf het tijdstip van sluiten van de overeenkomst. De benodigde statutenwijziging brengt feitelijk met zich mee dat een nieuwe start wordt gemaakt en dat nu moet worden afgerekend met de oud-leden. Dat kost nogal wat tijd en moeite. In verband daarmee verlengt de staatssecretaris de termijn waarbinnen aanpassing plaats moet vinden van 1 juli 2002 tot 31 december 2003. Als de statuten niet worden aangepast is er geen sprake van een eigen woning in fiscale zin. Aftrek van eigenwoningrente is dan niet mogelijk. Vindt aanpassing na 31 december 2003 plaats dan is sprake van een eigen woning in fiscale zin met ingang van de datum waarop de statuten voldoen aan de uitgangspunten van de eigenwoningregeling. De terugwerkende kracht wordt dan niet toegepast. Aftrek van eigenwoningrente over het verleden is niet mogelijk. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.