Besluit over toepassing bijleenregeling

14 mei 2007

Met ingang van 1 januari 2004 geldt bij de financiering van de eigen woning de zogenaamde bijleenregeling, die als doel heeft, dat de aankoop van een volgende eigen woning niet zonder meer fiscaal gefacilieerd met vreemd geld gefinancierd kan worden. In een besluit geeft de staatssecretaris van Financien een toelichting op de regeling. Er is een overgangsregeling, die inhoudt, dat de bijleenregeling niet van toepassing is als er op 31 december 2003 een reële overeenkomst bestaat, die erop gericht is om een woning binnen afzienbare tijd over te dragen. Er is geen sprake van een reële overeenkomst als de prijs waartegen de woning wordt overgedragen nog niet is vastgesteld. Wel mag de overeenkomst gebruikelijke ontbindingsclausules bevatten:- Een bedenktijd is opgenomen van één week, die na 31 december 2003 verstrijkt;- Het opnemen van een financieringsvoorbehoud (een ontbindingsclausule voor het geval dat de koper de financiering niet rond krijgt);- Een ontbindingsclausule dat de koper een woonvergunning moet krijgen om de woning zelf te bewonen;- Het recht om ontbinding van de overeenkomst te eisen als een van de partijen in gebreke blijft mee te werken aan het verlijden van de koopakte.De overgangsregeling is niet van toepassing als de belastingplichtige die in 2003 zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt, maar pas in 2004 de koop/aannemingsovereenkomst tekent.Bij nieuwbouw zijn de ontbindingsclausules en opschortende voorwaarden, die zijn opgenomen in de koop/aannemingsovereenkomst voor woningen met toepassing van de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie-instituut Woningbouw (GIW) geen belemmering voor toepassing van het overgangsrecht. Ook andere voorwaarden hoeven geen belemmering te zijn mits het gaat om gebruikelijke voorwaarden.Als een nieuwe woning wordt gekocht en betrokken voordat de oude woning wordt verkocht, wordt veelal een overbruggingskrediet geregeld, dat wordt afgelost met de opbrengst van de oude woning. Na verkoop van de oude woning is de eigenwoningschuld maximaal gelijk aan de verwervingskosten van de nieuwe woning minus de eigenwoningreserve. Die eigenwoningreserve is niet bij voorbaat in te schatten, omdat de verkoopopbrengst van de oude woning niet bekend is. Hierdoor kan de lening voor de nieuwe woning een "gemengde" lening worden, bijvoorbeeld als de verkoopopbrengst van de nieuwe woning hoger is dan geschat. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.