Besluit over toegelaten verzekeraars bij overdracht onderneming tegen lijfrente

14 mei 2007

Bij de overdracht van een onderneming is het mogelijk voor een deel van de tegenprestatie een lijfrente te bedingen. Die lijfrente kan bij een professionele verzekeringsmaatschappij worden ondergebracht of van de overnemer worden bedongen. Als de overnemer de onderneming kort na de aankoop overdraagt kan dit een belemmering zijn voor het bedingen van een lijfrente van de overnemer. In reële gevallen is het bedingen van een lijfrente wel mogelijk. De staatssecretaris van financiën heeft in een besluit een opsomming van reële gevallen gegeven. Het betreft:1. De vorming van een samenwerkingsverband na de inbreng van een eenmanszaak in een eigen BV tegen een lijfrente als de toetreding van de derde(n) plaatsvindt door inbreng van contanten of in natura.2. Na overdracht aan een eigen BV draagt deze de onderneming direct over aan een dochtervennootschap tegen uitsluitend gewone aandelen. Toetreding of deelneming van derden is mogelijk door storting op nieuw uit te geven aandelen.3. Firmanten van een VOF dragen ieder hun onderneming over aan een BV. De BV’s gaan een samenwerkingsverband aan waarbij de winstverdeling overeenkomt met die van de eerdere VOF. 4. Als 3. maar nu worden de ondernemingen overgedragen aan een gezamenlijke dochtermaatschappij. 5. Als 3, maar tot het samenwerkingsverband treden direct een of meer nieuwe derden toe door inbreng van contanten of in natura.6. Als 4, maar in de dochtervennootschap treden direct een of meer derden toe door middel van storting op nieuw uit te geven aandelen.Andere situaties, voor zover die niet in arresten van de Hoge Raad als niet reëel zijn aangemerkt, kunnen ter beoordeling aan de belastingdienst voorgelegd worden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.