Besluit over reorganisatie en dividendstripping

14 mei 2007

De staatssecretaris van Financien is zijn toezegging aan de Eerste Kamer nagekomen door in een besluit vast te leggen, dat ingeval van een duurzame reorganisatie van een concern bij reguliere dividenduitkeringen geen sprake is van dividendstripping. Van een reguliere dividenduitkering is sprake als deze niet bovenmatig is. Een dividenduitkering is bovenmatig als hij meer bedraagt dan de hoogste van de volgende bedragen: - 4% van de waarde in het economische verkeer van de aandelen;- tweemaal de gemiddelde dividenduitkering over de drie voorafgaande kalenderjaren;- de uitdelingsverplichting van een fiscale beleggingsinstelling;- het resultaat volgens de gepubliceerde jaarrekening. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.