Besluit over goedkoopmansgebruik en voorziening

27 augustus 2010

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1998 aangegeven wanneer ten laste van de jaarwinst van een onderneming een voorziening voor toekomstige uitgaven mag worden gevormd. Deze toekomstige uitgaven moeten voldoen aan drie cumulatieve eisen, namelijk de oorsprongeis, de toerekeningseis en de zekerheidseis.
De oorsprongeis houdt in dat de uitgaven moeten zijn ontstaan uit feiten of omstandigheden, die zich voor de balansdatum hebben voorgedaan. De toerekeningseis houdt in dat de uitgaven aan de periode voor de balansdatum kunnen worden toegerekend. De zekerheidseis houdt in dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven gedaan zullen worden.
De minister van Financiƫn heeft in een geactualiseerd besluit handvatten gegeven voor een correcte toepassing van goed koopmansgebruik en de vorming van een voorziening.

 

Soms is de vraag of een toekomstige uitgave ten laste van het resultaat kan worden gebracht als voorziening dan wel of er een deel van de opbrengst voorlopig niet in het resultaat wordt betrokken. Met andere woorden, de vraag is dan of een voorziening kan worden gevormd dan wel of winst op een later tijdstip kan worden genoten. De Hoge Raad heeft arresten gewezen over de waardering van terugbetalingsverplichtingen en over uitstel winstneming bij de kans op terugoverdracht van een bouwproject. Een van de beginselen van goed koopmansgebruik is het voorzichtigheidsbeginsel. Op basis daarvan kan uitstel van winstneming worden genoten. De arresten kunnen als leidraad dienen bij de beoordeling van latente terugbetalingsverplichtingen, bij de uitgifte van klantenkaarten of bij verkoop met korting bij latere inruil.

 

Het in de eerste zin genoemde arrest van de Hoge Raad uit 1998 lijkt mogelijk te maken dat kosten worden ingehaald. De minister van Financiƫn ziet geen beleidsmatige argumenten om zich daartegen te verzetten.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.