Besluit over begrip aansluiting voor teruggave regulerende energiebelasting

14 mei 2007

Voor de regulerende energiebelasting is het begrip aansluiting van belang. Het begrip “aansluiting” is gedefinieerd als een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak op het Nederlandse distributienet waaruit elektriciteit of aardgas aan de verbruiker wordt geleverd. Een aansluiting kan bestaan uit een of meer afleveringspunten. In een besluit gaat de staatssecretaris van Financiën in op een aantal situaties waarin sprake is van levering van elektriciteit ten behoeve van één onroerende zaak via meerdere afleveringspunten. Als er een WOZ-beschikking is afgegeven wordt deze gevolgd. In andere gevallen zal naar analogie van de WOZ worden beoordeeld of sprake is van één of meerdere onroerende zaken.Het gemeentelijke stelsel van rioolleidingen en installaties voor het transport van het afvalwater wordt voor de toepassing van de WBM aangemerkt als één onroerende zaak.Het geheel van gemalen en het rioolleidingenstelsel van een waterschap geldt als één onroerende zaak.Gemalen en installaties van een waterschap voor andere taken dan het transport van riool(afval)water kunnen niet als één onroerende zaak worden aangemerkt.Bij waterleidingbedrijven kunnen de leveringen van elektriciteit voor het onttrekken van ruwwater, het transport daarvan en de productie van rein water als levering van elektriciteit via één aansluiting worden aangemerkt. Daarnaast kunnen de leveringen van elektriciteit voor transport en distributie van het rein water via een aaneengesloten leidingenstelsel naar de eindgebruiker eveneens als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt.Voor kabelexploitanten geldt dat de levering van elektriciteit voor de doorgifte van het CAI-signaal via het aaneengesloten kabelnet als levering van elektriciteit via één aansluiting kan worden aangemerkt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.