Besluit over aanpassing lijfrenteverzekeringen aan regime IB 2001

14 mei 2007

In vervolg op het besluit van 29 november 2001 heeft de staatssecretaris van Financien een nieuw besluit uitgevaardigd over de behandeling van lijfrenteverzekeringen. Evenals het vorige besluit bevat het nieuwe een aantal vragen en antwoorden. Een van de meest actuele vragen betreft het tijdstip van aanpassing van bestaande polissen aan de voorschriften, die per 1 januari 2001 gelden voor aftrekbaarheid van de premie. Per 1 januari 1992 is het regime van lijfrenteverzekeringen in het kader van de Brede Herwaardering aangepast. Voor polissen van na die datum geldt, dat gezien het geringe verschil, aanpassing pas hoeft plaats te vinden op het moment waarop de verzekeraar de polis om andere redenen aanpast. Voor polissen van voor de Brede Herwaardering (die onder de overgangsregeling van de Brede Herwaardering vielen) geldt dat deze uiterlijk op 31 december 2002 of het moment, waarop de aangifte inkomstenbelasting 2001 wordt ingediend, moeten zijn aangepast. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.