Besluit omzetting rechtspersonen

29 juni 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2006 over de omzetting van rechtspersonen geactualiseerd. Het civiele recht biedt rechtspersonen de mogelijkheid zich om te zetten in een andere rechtsvorm. De gevolgen van omzetting voor de heffing van de vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting zijn geregeld in artikel 28a van de Wet Vpb. Civielrechtelijk eindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. Fiscaalrechtelijk is er een fictieve liquidatie van de rechtspersoon, waarbij het vermogen aan de deelgerechtigden wordt uitgekeerd, die het vermogen vervolgens inbrengen in de andere rechtspersoon. Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden is een geruisloze omzetting mogelijk. Een dergelijk verzoek zal in het merendeel van de gevallen door de inspecteur worden behandeld. De fiscale regeling geldt niet voor de omzetting van een vereniging in een stichting. De omzetting van een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij in een stichting mag worden beschouwd als de omzetting van een vereniging in een stichting. Deze goedkeuring geldt niet voor coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappijen met een in aandelen verdeeld kapitaal.

 

De aanpassingen van het besluit betreffen de samenloop met de innovatiebox, de opwaarderingsreserve en de deelnemingsverrekening. Deze zijn geregeld conform de regeling bij juridische fusie.

De mogelijkheid van vooruitwenteling van verliezen over het omzettingstijdstip is opgenomen in de voorwaarden.

Verder bevat het besluit aanvullende toelichting over de omzetting van een BV in een coöperatie, over buitenlandse omzettingen, over de omzetting van gedeeltelijk belaste stichtingen en verenigingen en over de samenloop met fiscale eenheid.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.