Besluit omzetbelasting, fondsverwerving en kantines

13 juni 2007

De staatssecretaris van Financiën heeft alle besluiten over de vrijstelling van omzetbelasting voor fondswervende activiteiten en de heffing van omzetbelasting bij kantines van verenigingen samengevoegd. Advertentie-inkomsten uit ledenbladen zijn niet langer uitgezonderd van de vrijstellingsgrens. Deze inkomsten worden als fondswerving aangemerkt. Voor fondswervende activiteiten van bepaalde vrijgestelde organisaties geldt een wettelijke vrijstelling tot een omzet van goederen van maximaal € 68.067 per jaar. Voor diensten geldt een maximumomzet van € 22.689 per jaar (voor sportorganisaties € 31.765). De maxima voor leveringen en voor diensten worden afzonderlijk bekeken. Wordt één van beide maxima overschreden dan worden alleen de betreffende ontvangsten in de heffing van de omzetbelasting betrokken. Bij een eenmalige onvoorziene overschrijding of wegens bijzondere eenmalige omstandigheden mag de vrijstelling toch worden toegepast. De opbrengst van lotto, toto en loten voor de Grote Clubactie zijn altijd vrijgesteld, ongeacht de opbrengst. Het besluit bevat ook een uiteenzetting van de kantineregeling voor vrijgestelde organisaties. Het gaat dan om sportverenigingen, muziekverenigingen, speeltuinverenigingen, instellingen voor jeugdwerk, bejaardensociëteiten, hobbyclubs, buurtverenigingen, dorpshuizen, wijkcentra en scholen. De opbrengst van de kantine mag niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar. Een exploitatieoverschot moet worden gebruikt voor de primaire activiteiten van de organisatie. Voor sportverenigingen waarvan de kantineontvangsten wel in de omzetbelasting worden betrokken mag een forfaitair percentage van 11 worden toegepast over de totale kantineontvangsten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.