Besluit omzetbelasting en artiesten

13 juni 2007

Artiesten die hun beroep zelfstandig uitoefenen gelden voor de omzetbelasting als ondernemer. Artiesten die voor de loonbelasting onder de artiestenregeling vallen kunnen op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën buiten de heffing van omzetbelasting blijven. Deze goedkeuring geldt niet als een artiest omzetbelasting in rekening brengt. Het optreden op een privé-feest valt niet onder de artiestenregeling. Bij gebruik van de goedkeuring mag ook over optredens in de privésfeer geen omzetbelasting worden berekend. Artiesten met een verklaring arbeidsrelatie vallen niet onder de artiestenregeling. Zij dienen op al hun activiteiten overeenkomstig de wet omzetbelasting in rekening te brengen. Buitenlandse artiesten uit landen waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten vallen sinds 1 januari 2007 niet meer onder de artiestenregeling in de loonbelasting. Zelfstandige artiesten moeten over de door hen in Nederland verrichte prestaties omzetbelasting in rekening brengen. De staatssecretaris heeft uit praktische overwegingen goedgekeurd dat zelfstandige artiesten die tijdelijk een lid van een orkest vervangen buiten de heffing van omzetbelasting blijven. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.