Besluit Milieubelastingen

22 februari 2009

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit op het gebied van de milieubelastingen aangepast. Een van de aanpassingen heeft betrekking op de vliegbelasting die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De vliegbelasting wordt geheven voor vluchten van een Nederlandse luchthaven. Het tarief is afhankelijk van de bestemming van de passagier. De staatssecretaris heeft een aantal onbedoelde gevolgen van de wet opgeheven. Als bestemming geldt de verst gelegen luchthaven die een passagier aandoet. Bij een overstap op een tussengelegen luchthaven geldt niet de luchthaven van overstap als bestemming, maar de luchthaven waarheen de passagier volgens de vervoersovereenkomst wordt vervoerd. Het is niet de bedoeling om die bepaling ook toe te passen als een passagier de luchthaven van overstap langer dan 24 uur verlaat. De bedoeling van de wetgever is om het onderscheid tussen transfer en local boarding bij overstap in het buitenland op dezelfde wijze te regelen als een overstap in Nederland. Daarom is nu goedgekeurd dat in een dergelijk geval de luchthaven van overstap als bestemming geldt. Deze goedkeuring kan ook worden toegepast als het vliegtuig wegens weersomstandigheden, motorstoring of een andere onvoorziene omstandigheid naar de luchthaven van vertrek moet terugkeren, waarna het vervoer meer dan 24 later wordt hervat. Enveloppen die worden gebruikt voor de verzending van tijdschriften, boeken, cd’s, brochures, folders zijn verpakkingen en vallen onder de verpakkingenbelasting. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat enveloppen van C5-formaat en kleiner niet als verpakking worden aangemerkt. Deze goedkeuring geldt niet voor omslagen waarvan duidelijk is dat ze bedoeld zijn als verpakking van producten. Verkooppuntverpakkingen zijn verpakkingen die zijn ontworpen en bedoeld om op het verkooppunt te worden gevuld. Volgens de wettekst van 2008 werd de verpakkingenbelasting geheven van de ondernemer die de verkooppuntverpakkingen voor het eerst in Nederland aan een ander ter beschikking stelde. Volgens de wettekst van 2009 wordt de belasting geheven van de ondernemer die deze verpakkingen gebruikt om producten te verpakken en te verkopen. Door de wetswijziging is het mogelijk dat over verkooppuntverpakkingen tweemaal belasting wordt geheven. Producenten die in 2008 belaste verkooppuntverpakkingen hoeven daarover in 2009 geen verpakkingenbelasting te voldoen. De producent moet dan wel aannemelijk maken dat de verpakkingen in 2008 in de belastingheffing betrokken zijn. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.