Besluit met uitleg over verklaring arbeidsrelatie

14 mei 2007

Sinds 1 januari 2001 kent de wet op de inkomstenbelasting de mogelijkheid om een verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen. In een dergelijke verklaring geeft de belastingdienst aan of bepaalde werkzaamheden kwalificeren als dienstbetrekking of als zelfstandige werkzaamheden (winst uit onderneming of resultaat uit werkzaamheid). Op grond van een dergelijke verklaring kan de opdrachtgever inhouding van loonbelasting en premieheffing achterwege laten. Sinds 1 januari 2002 geldt de verklaring ook voor aanmerkelijkbelanghouders, die werkzaamheden verrichten voor de BV waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. De verklaring geldt ook voor de werknemersverzekeringen. In een besluit geeft de staatssecretaris aan dat de opdrachtgever op grond van de verklaring inhouding achterwege kan laten als voor de opdrachtnemer sprake is van:- resultaat uit een werkzaamheid; - winst uit onderneming;- werkzaamheden, die worden verricht voor een BV, waarin de opdrachtnemer een aanmerkelijk belang heeft.In beide laatste gevallen geldt de VAR ook voor toepassing van de werknemersverzekeringen.Voor freelancers, dat zijn personen, die geen ondernemer zijn, maar die ook niet indienstbetrekking werkzaam zijn, bestaat de mogelijkheid om hun arbeidsverhouding op verzoek aan de inspecteur als dienstbetrekking te laten aanmerken. Degene, voor wie zij werkzaamheden verrichten, wordt dan als werkgever aangemerkt. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.