Besluit met toelichting over kapitaalsbelasting

14 mei 2007

De staatssecretaris heeft een besluit met vragen en antwoorden over de toepassing van de kapitaalsbelasting gepubliceerd. De besproken onderwerpen zijn:- een open commanditaire vennootschap is een aandelenvennootschap voor toepassing van de kapitaalsbelasting;- op de inbreng van de gehele commanditaire deelname in een open CV tegen uitreiking van aandelen is de aandelenfusievrijstelling van toepassing;- Bij omzetting van een besloten fonds voor gemene rekening in een open fonds voor gemene rekening is kapitaalsbelasting verschuldigd over de werkelijke waarde van het fonds;- Een juridische fusie tussen moeder en dochter vormt geen belastbaar feit voor de kapitaalsbelasting, omdat geen in aandelen verdeeld kapitaal bijeengebracht wordt;- De omwisseling van eigen aandelen in andersoortige eigen aandelen is geen belastbaar feit als de oude aandelen worden ingetrokken, tenzij de nominale waarde van de nieuwe aandelen hoger is of reserves worden omgezet in aandelenkapitaal;- Bij de verkoop van een aandelenpakket aan een dochtermaatschappij tegen een te lage prijs is sprake van informeel kapitaal. Daarop is de fusievrijstelling niet van toepassing, omdat geen sprake is van inbreng maar van verkoop;- De aandelenfusievrijstelling kan worden toegepast op certificaten, mits de certificaten met aandelen kunnen worden vereenzelvigd, de certificaten royeerbaar zijn of de houder de stemming op aandelen bepaalt of het bestuur van de stichting administratiekantoor kan ontslaan en een verklaring, dat artikel 14 uitvoeringsbesluit van toepassing is ondertekend is;- De fusievrijstelling is niet van toepassing als de bijbetaling groter is dan 10% van de nominale waarde van de uitgegeven aandelen, maar kleiner dan 10% van de werkelijke waarde van die aandelen;- De fusievrijstelling kan wel worden toegepast als de uitgegeven aandelen eerder zijn ingekocht;- Bij verkoop aan een (klein)dochtermaatschappij van een deel van het belang, dat in het kader van een fusie is verkregen binnen vijf jaar is over de gehele oorspronkelijke verkrijging kapitaalsbelasting verschuldigd;- De verlaging van stemrecht op aandelen, waardoor het belang kleiner wordt dan 75% binnen vijf jaar na een fusie is een vervreemding en heeft tot gevolg, dat kapitaalsbelasting verschuldigd is;- Op een juridische driehoeksfusie naar Nederlands recht (moeder geeft aandelen uit aan de over te nemen vennootschap; (klein)dochter verkrijgt alle activa en passiva) is de fusievrijstelling van toepassing; - Een Amerikaanse triangular merger is geen driehoeksfusie naar Nederlands recht; de fusievrijstelling is niet van toepassing. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.