Besluit met herinvesteringsbeleid

2 februari 2012

De staatssecretaris van Financiƫn heeft het beleid op het gebied van de herinvesteringsreserve opgenomen in een nieuw besluit. Dat besluit omvat tevens het beleid uit het besluit inzake overheidsingrijpen uit 2009. Enkele onderdelen uit de eerdere besluiten zijn geactualiseerd. Ook zijn onderdelen vervallen die door tijdsverloop of jurisprudentie zijn achterhaald.

 

De Wet IB 2001 kent een bepaling die het mogelijk maakt een onderneming te staken en de daarbij behaalde winst te investeren in een nieuwe onderneming zonder belastingheffing. Op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris kan deze bepaling ook worden toegepast op bedrijfsmiddelen die bij de staking zijn onttrokken aan de oude onderneming en vervolgens zijn ingebracht in de nieuwe onderneming. De inbreng wordt als aanschaf gezien en de waarde van het bedrijfsmiddel wordt als aanschaffingskosten aangemerkt.

 

De bij vervreemding van een bedrijfsmiddel behaalde boekwinst kan volgens de tekst van de wet niet gedeeltelijk in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Als het voornemen bestaat een deel van de opbrengst te herinvesteren, brengt een redelijke wetstoepassing mee dat voor dat deel een herinvesteringsreserve mag worden gevormd. Dat is in lijn met de mogelijkheid om bij staking gedeeltelijk door te schuiven en gedeeltelijk af te rekenen.

 

Een herinvesteringsreserve moet uiterlijk in het derde jaar na de vorming daarvan worden afgeboekt op een investering. De driejaarstermijn ziet op boekjaren, niet op kalenderjaren. Een boekjaar kan korter of langer zijn dan 12 maanden.

 

Het afboeken van een herinvesteringsreserve op bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven is beperkt tot het deel van de herinvesteringsreserve dat is gevormd bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen met eenzelfde economische functie in de onderneming als de aangeschafte bedrijfsmiddelen. Deze beperking geldt niet voor zover de herinvesteringsreserve is gevormd voor de boekwinst op bedrijfsmiddelen die zijn vervreemd ten gevolge van overheidsingrijpen. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat ingeval van vervreemding door overheidsingrijpen de boekwinst die is toe te rekenen aan de ondergrond van een afschrijfbaar bedrijfsmiddel wordt afgeboekt op een investering in grond. Bij latere verkoop van dat bedrijfsmiddel kan de landbouwvrijstelling niet worden toegepast.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.