Besluit met beleid inzake heffingsrente

7 maart 2008

De staatssecretaris van Financiƫn heeft zijn beleid over heffingsrente gepubliceerd. Heffingsrente bij een aanslag vennootschapsbelasting wordt berekend vanaf de dag na het midden van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven tot de datum van het aanslagbiljet. Bij wijziging van een boekjaar kan een belastingplichtige heffingsrente verschuldigd zijn terwijl de belastingdienst geen rentenadeel heeft geleden. Op verzoek wordt de heffingsrente dan beperkt tot het daadwerkelijk geleden liquiditeitsnadeel. Wanneer de verrekening van een verlies van een volgend jaar een teruggaaf van belasting tot gevolg heeft wordt daarover geen heffingsrente vergoed. Bij een eventuele latere navordering van die teruggaaf wordt heffingsrente berekend over het bedrag van de navordering. De staatssecretaris vindt dat resultaat ongewenst en keurt daarom goed dat de berekening van heffingsrente bij navordering van een verrekend verlies wordt beperkt tot de periode van de datum van de verliesverrekeningsbeschikking tot de datum van de navorderingsaanslag. Bij een correctie van een achteraf ten onrechte opgelegde negatieve voorlopige aanslag als gevolg van een voorlopige verliesverrekeningsbeschikking doet zich eenzelfde situatie voor. Ook dan wordt slechts heffingsrente berekend over de periode van de datum van de voorlopige verliesverrekeningsbeschikking tot de datum van de definitieve aanslag. Een belastingplichtige die na afloop van een belastingtijdvak een bedrag moet betalen kan de te betalen heffingsrente beperken door een verzoek om een voorlopige aanslag. De belastingdienst zal daar in elk geval binnen drie maanden op reageren. Zo niet dan wordt de heffingsrente over de periode van de aan de belastingdienst te wijten vertraging op verzoek verminderd. In andere gevallen wordt de heffingsrente alleen verminderd als de inspecteur onredelijk lang gewacht heeft met het opleggen van een aanslag. De belastingdienst vergoedt geen heffingsrente over teruggaven op grond van een in de wet voorgeschreven aangifte, aanvraag of verzoek. Bij correctie op verzoek van een eerdere teruggaaf of betaling op aangifte wordt evenmin heffingsrente vergoed, hoewel de belastingdienst geen liquiditeitsnadeel heeft geleden. De staatssecretaris keurt daarom goed dat heffingsrente wordt vergoed over de periode die aanvangt drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft tot de datum van de teruggaaf. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.