Besluit margeregeling

4 juli 2007

De Wet op de Omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor gebruikte goederen en kunstvoorwerpen. Deze margeregeling voorkomt cumulatie van omzetbelasting die ontstaat als goederen die eerder zijn geleverd aan particulieren of aan vrijgestelde ondernemers terugkeren in het handelscircuit. Zonder de margeregeling zou namelijk bij iedere volgende verkoop opnieuw belasting geheven worden over de gehele vergoeding, terwijl die vergoeding een restant van de eerder geheven omzetbelasting omvat. Met toepassing van de margeregeling hoeft de leverancier alleen omzetbelasting te berekenen over zijn winstmarge. Deze winstmarge wordt in principe voor ieder goed afzonderlijk bepaald. In sommige bedrijfstakken is het niet of niet goed mogelijk om de marge van ieder goed vast te stellen. In die gevallen geldt de globalisatieregeling en wordt de winstmarge per tijdvak vastgesteld. De staatssecretaris van Financiën heeft het bestaande beleid met betrekking tot de margeregeling geactualiseerd en samengevoegd in een nieuw besluit. De belangrijkste wijzigingen houden verband met ontwikkelingen in de rechtspraak. Het arrest Bakcsi van het Hof van Justitie EG sluit heffing van omzetbelasting uit als goederen worden overgebracht naar privé, terwijl bij aanschaf van het goed geen btw in aftrek is gebracht. Het beleid is hieraan aangepast. De Hoge Raad is van oordeel dat bij de overdracht van een onderneming ook de negatieve tijdvak- of jaarmarge overgedragen kan worden. De afwijkende tekst van de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting op dit punt is onverbindend. Het beleid is aan dit arrest aangepast. Het arrest Jyske Finans van het Hof van Justitie geeft een ruimere uitleg aan het begrip wederverkoper dan in de Nederlandse uitvoeringspraktijk werd gehanteerd. Verder is de goedkeuring voor toepassing van de margeregeling voor nieuwe goederen, die zijn vervaardigd uit gebruikte goederen, vervallen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.