Besluit loonheffingen

10 september 2010

De minister van FinanciĆ«n heeft een besluit over de tabel voor bijzondere beloningen en over eindheffing in de loonbelasting samengevoegd met een besluit over een studentenkaart. Toegevoegd aan dit besluit is een onderdeel over de levensloopregeling. Dat onderdeel bevat een goedkeuring. Werkgevers kunnen een bijdrage in de levensloopregeling geven aan hun werknemers. De levensloopbijdrage is onbelast voor de deelnemers als de werkgever ook een bijdrage geeft aan de werknemers die niet aan de levensloopregeling deelnemen maar voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren. Over de levensloopbijdrage zijn wel premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Voor niet-deelnemers vormt de bijdrage op het genietingsmoment loon.
Als een werkgever een of meer deelnemers een hogere levensloopbijdrage geeft dan zijn bijdrage aan vergelijkbare niet-deelnemers dienen volgens de Wet LB alle levensloopaanspraken in de heffing betrokken te worden. Dat zou ook gelden voor de deelnemers die geen hogere levensloopbijdrage hebben ontvangen. De minister heeft goedgekeurd dat de levensloopaanspraken van die laatste deelnemers niet belast worden. Alleen voor de werknemers die een hogere levensloopbijdrage hebben gekregen worden de levensloopaanspraken tot het loon voor de loonheffingen gerekend.

De minister heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal besluiten in te trekken omdat zij hun belang hebben verloren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.