Besluit lijfrenteverzekeringen aangepast

4 juli 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2010 over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd en aangevuld met beleidsstandpunten over de lijfrentespaarrekening en het lijfrentebeleggingsrecht. Naast aanpassingen aan gewijzigde wetgeving zijn in dit besluit nieuwe standpunten opgenomen over de volgende onderwerpen:
- restsaldo lijfrentespaarrekening na de laatste uitkering;
- beloning tussenpersoon;
- gelijkstelling beloning tussenpersoon met lijfrente-inleg;
- met een lijfrentepremie/-inleg gelijk te stellen beloningscomponenten van de tussenpersoon;
- herstel overboeking naar lijfrentespaarrekening;
- toerekening premies arbeidsongeschiktheid aan maten in maatschapsverband;
- overgangsregeling uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
- tussentijdse beëindiging arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- gerechtigden tot nabestaandenlijfrenten; niet-natuurlijk persoon;
- overlijden voordat lijfrente is vastgesteld;
- wettelijke termijn met ingang van 1 januari 2010;
- gevolgen voor contracten die in 2009 expireerden;
- stroomlijning voorwaarden voor lijfrentebeleggingsrechten;
- omzetting lijfrenteverzekering in lijfrentespaarrekening en omgekeerd;
- voorwaarden buitenlandse aanbieders voortgezette lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- pré-bredeherwaarderingslijfrente; vervreemding om niet aan niet-inwoner;
- toepassing van artikel 69 van de Wet IB 1964 op naar nieuw regime omgezette lijfrenten;
- inkomensgerelateerde inkomensvoorzieningen; overgangsregeling Wet VPL en pensionering vóór 65 jaar;
- schuldig gebleven premie;
- geen schending van voorwaarden bij “afkoop” kleine lijfrente;
- toepassing regeling voor afkoop kleine lijfrenten bij nabestaandenlijfrenten;
- toedeling nabestaandenlijfrenten;
- toedeling bloot eigendom aan vruchtgebruiker.

Het besluit bevat geen beleidsstandpunten die specifiek betrekking hebben op lijfrenten en stamrechten in de winstsfeer. Deze standpunten zijn opgenomen in een apart besluit.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.