Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding

22 juni 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft de bevoegdheid van de belastingdienst om verzoeken om kostenvergoeding of schadevergoeding zelfstandig af te doen verruimd. De mogelijkheid om het ministerie van Financiën te vragen om een beslissing van de belastingdienst te heroverwegen wordt beperkt.

De belastingdienst mag verzoeken om kostenvergoeding en schadevergoeding tot een bedrag van € 10.000 zelfstandig afhandelen. Dat geldt ook als een verzoek wordt gedaan voor een hoger bedrag aan vergoeding dan € 10.000 als de belastingdienst van oordeel is dat het verzoek tot maximaal € 10.000 kan worden toegewezen.

Een verzoek om heroverweging kan worden voorgelegd aan het ministerie van Financiën indien het verzoek het bedrag van € 5.000 te boven gaat.

Het besluit geldt niet voor verzoeken om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. In dat geval geldt de wettelijke, forfaitaire vergoedingsregeling van de Algemene wet bestuursrecht.

Het besluit geldt ook niet voor verzoeken om betaling van coulancerente of voor verzoeken om een zuiver schadebesluit.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.