Besluit inzake vergoedingen

9 december 2010

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een besluit over loon, vergoedingen en verstrekkingen aangepast in verband met de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 en het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.

 

Voor werkgevers die gebruik maken van de oude regeling is het volgende van belang. Bij sommige uitgaven met een gemengd karakter is het recht op een vrije vergoeding afhankelijk van het vergelijkingscriterium. Een vergoeding voor deze uitgaven is vrij voor zover de uitgaven niet worden gedaan door vergelijkbare personen. Dit zijn personen die vergelijkbaar met de werknemer zijn wat betreft inkomen, vermogen, leeftijd, maatschappelijke positie en gezinsomstandigheden.

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat een werkgever een vaste vergoeding geeft voor intermediaire kosten. Intermediaire kosten zijn uitgaven die de werknemer niet voor zichzelf doet maar namens de werkgever en voor diens rekening. Van loon is alleen sprake als de werkgever meer vergoedt dan het bedrag van de uitgaven.
Aan een vaste vergoeding voor intermediaire kosten worden dezelfde eisen gesteld als aan een vaste vergoeding voor kosten van de werknemer.

 

Bij toepassing van de werkkostenregeling geldt het vergelijkingscriterium niet. Ook bij toepassing van de werkkostenregeling geldt de goedkeuring voor een vaste vergoeding van intermediaire kosten. Voor zover de werkgever een hogere vergoeding geeft dan het bedrag van de intermediaire kosten kan hij het meerdere aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Dat deel van de vaste vergoeding komt dan ten laste van de beschikbare vrije ruimte.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.