Besluit inzake uitbreiding keuzemogelijkheid meewerkaftrek

14 mei 2007

Wanneer een ondernemer aan zijn partner een vergoeding voor arbeid betaalt, komt die niet in mindering op zijn winst wanneer de vergoeding lager is dan € 5.000. Keerzijde is, dat de vergoeding bij de partner niet is belast. Op grond van de wettekst kan dan de meewerkaftrek niet worden toegepast. Voorwaarde voor toepassing daarvan is dat geen enkele vergoeding wordt betaald aan de partner voor verrichte werkzaamheden. De staatssecretaris heeft goedgekeurd, dat de meewerkaftrek wordt toegepast wanneer een niet aftrekbare en niet belaste vergoeding wordt betaald aan de meewerkende partner. Voor partners van ondernemers met een gebroken boekjaar is goedgekeurd, dat in het kalenderjaar waarin het gebroken boekjaar eindigt, de hele arbeidsbeloning van het gebroken boekjaar door de partner wordt aangegeven. Voor het boekjaar 2000/2001 geldt de eis van het urencriterium voor de ondernemer niet. Het besluit geldt met ingang van 1 januari 2001. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.