Besluit inzake loon en vrije vergoedingen

22 augustus 2007

De minister van Financiën heeft in februari van dit jaar een besluit over de fiscale duiding van arbeidsvoorwaarden geactualiseerd. Dat besluit is nu nogmaals aangepast. De aanpassingen betreffen een verduidelijking van de gegeven goedkeuring over postuum loon en een uitleg van de regeling voor het gebruik van de mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen. Postuum loon Postuum loon vormt voor de erfgenamen van de overledene loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de werkgever postuum loon aanmerkt als loon van de overledene, met toepassing van de op het genietingstijdstip geldende loonbelastingtabel. Als deze goedkeuring is toegepast kunnen de erfgenamen het postuum uitbetaalde loon voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen beschouwen als inkomsten van de overledene. Iedere erfgenaam heeft de keuze voor toepassing van de wettelijke regeling of van de goedkeuring. Dat kan ook als de erfgenaam het postume loon in een ander jaar geniet dan het jaar van overlijden. In dat geval is de ingehouden loonheffing eindheffing. Mobiele telefoon en dergelijke communicatiemiddelen Werkgevers kunnen een vrije vergoeding geven voor communicatiemiddelen bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Een vrije vergoeding voor computers en dergelijke is pas mogelijk als het zakelijke gebruik 90% of meer bedraagt. Smartphones en Blackberries vallen onder het begrip communicatiemiddelen, zolang de communicatie (telefonie, sms, e-mail en internet) een centrale rol speelt. Pocket-PC’s, mini-notebooks en navigatieapparatuur vallen niet onder het begrip communicatiemiddelen, maar onder de regeling voor computers e.d. De belastingdienst kan in concrete gevallen vragen het zakelijke gebruik aannemelijk te maken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.