Besluit inzake lijfrenten aangepast

28 mei 2010

De minister van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en de aftrek van premies voor lijfrenten aangepast. Met ingang van 1 januari 2009 is het lijfrenteregime gewijzigd. Het splitsen van lijfrenten in een box 1 en een box 3-component is sindsdien niet meer nodig.
Met ingang van 2009 wordt op een andere wijze rekening gehouden met niet afgetrokken lijfrentepremies. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen premies die vóór 2009 niet zijn afgetrokken en premies die met ingang van 2009 niet zijn afgetrokken.

De minister heeft in het besluit, vooruitlopend op wetswijziging, goedgekeurd dat bij (gedeeltelijke) afkoop van een lijfrente de tot en met 2008 betaalde maar niet afgetrokken premies kunnen worden uitgekeerd zonder dat de belanghebbende negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en revisierente hoeft aan te geven. De belanghebbende moet wel aannemelijk maken dat de betaalde premies daadwerkelijk niet zijn afgetrokken.

Met ingang van 2009 wordt door middel van de saldomethode rekening gehouden met niet-afgetrokken bedragen. Het door middel van de saldomethode rekening houden met niet-afgetrokken bedragen kan alleen tijdens de uitkeringsfase van de lijfrente. Vooruitlopend op wetswijziging keurt de minister goed dat ook bij (gedeeltelijk) afkopen rekening mag worden gehouden met premies die met ingang van 2009 niet zijn afgetrokken, binnen de wettelijke begrenzing van maximaal € 2.269 per jaar. Deze begrenzing geldt voor pre Brede Herwaarderinglijfrenten alleen voor het jaar 2009 niet. Pre Brede Herwaarderinglijfrenten zijn lijfrenten waarop het regime van de Wet IB 1964 tot en met 1991 van toepassing is. Voor deze lijfrenten is de splitsingsproblematiek een jaar later beëindigd. Met ingang van 2010 kan ook voor deze lijfrenten geen box-3-gedeelte meer bestaan. Omdat de saldomethode in het regime van de Wet IB 1964 tot en met 1991 ook van toepassing is op afkoopsommen, wordt met ingang van 2010 ook bij afkoop rekening gehouden met niet afgetrokken bedragen en is een goedkeurende maatregel niet nodig.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.